οι ανέκφραστες πολυκατοικίες – οι γκρίζοι άνθρωποι ο πράσινος τοίχος – οι ασφαλτωμένες ρίζες των δέντρων