Όλοι γνωρίζουν τη φράση του Νίτσε “Ο Θεό είναι νεκρός”

Είναι σίγουρα η πιο γνωστή φράση του μεγάλου αυτού φιλοσόφου. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν ότι αυτή είναι τεχνηέντως (;) απομονωμένη από μια μεγαλύτερη πρόταση:

“Ο Θεός είναι νεκρός. Τον σκότωσε η υπερβολική του αγάπη για τον άνθρωπο.”

Τον άνθρωπο αποκηρρύσει εδώ ο Νίτσε, κι όχι τον Θεό.

Γιατι αν η αγάπη μπορεί να σκοτώσει έναν Θεό, τότε…. 

 

Του Σαράντη Σπορίδη