Το εγώ αποτελεί αίνιγμα. Μοιάζει με το σκοτάδι – το οποίο μπορείς και βλέπεις, το οποίο μπορείς και νιώθεις, το οποίο μπορεί κι εμποδίζει το δρόμο σου, αλλά το οποίο δεν υφίσταται.
Δεν έχει τίποτε το θετικό. Πρόκειται απλώς για μια απουσία, απουσία του φωτός. Το εγώ δεν υφίσταται – πώς γίνεται να το παραδώσεις; Το εγώ αποτελεί απλώς μια απουσία επίγνωσης.”
Δεν μπορείς να παραδώσεις το εγώ, διότι δεν υφίσταται. Μπορείς να φέρεις λίγη επίγνωση, λίγη συνειδητότητα, λίγο φως.
Ξέχασε εντελώς το εγώ συγκεντρώσου τελείως στο να φέρεις εγρήγορση στην ύπαρξή σου. Και μόλις έχει γίνει φλόγα η συνειδητότητά σου, συγκεντρωμένη, δεν θα μπορέσεις να βρεις το εγώ.
Πηγή: osho