Σου μιλώ για να σε βοηθήσω να γίνεις σιωπηλός. Λέω κάτι έτσι ώστε να μπορέσεις να...