Σου μιλώ για να σε βοηθήσω να γίνεις σιωπηλός. Λέω κάτι έτσι ώστε να μπορέσεις να πας πέρα από τις λέξεις.
Χρησιμοποιώ τις λέξεις για να σε βοηθήσω να μπεις μέσα στην απουσία λέξεων. Είναι ακριβώς σαν να έχεις ένα αγκάθι στο πόδι σου: με ένα άλλο αγκάθι το βγάζεις έξω.
Ο νους σου είναι γεμάτος από λέξεις, πάρα πολλές και φλύαρες πολύ  – μπλα, μπλα, μπλα – δουλεύει συνεχώς.
Τότε όμως οι άνθρωποι εθίζονται στις λέξεις μου. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου.
Επέμενα συνεχώς:
 “Μην ασχολείσαι με τα λόγια μου. Ασχολήσου με τη σιωπή μου, με τα κενά ανάμεσα στις λέξεις, με τα κενά ανάμεσα στις γραμμές”.
Πηγή : Osho