Η αγάπη… Μια λέξη τόσο πολυχρησιμοποιημένη και σπαταλημένη στις μέρες μας… Όλοι θα συμφωνούσαμε στο πόσο...