Ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν για την καλοσύνη και την δοτικότητα τους. Σε...