Σαν πρώτη δημοσίευση του 2018, ψάχναμε κάτι ιδιαίτερο. Πολλά αξιοσημείωτα κείμενα ήταν υποψήφια. Η συντακτική μας...