Χέρι στη ζωή δεν σε τράβηξε
Κλάμα δεν ακούστηκε.
Μάτια δεν άνοιξαν.
Σάρκα πάνω σε κόρφο δεν ακούμπησε.
Καλύτερα, καλύτερα..
Κι αν οι προλετάριοι γεννούν εργάτες
Τότε οι μισότριβες τίκτουν εταίρες.
Γι’αυτό σου λέω, γλίτωσες…

Παρασκευή Παπία