Γιατί οι λέξεις να είναι νεκρές, σαν ελπίδες στις ξέρες; Στην αγάπη το θέλω είναι...