Όταν βρεθείς σε άμμο κινούμενη Δεν λέω αν, μα όταν Σε έλη δύσοσμα και Ζοφερούς βούρκους...