Η σύγκρουση δυο αστέρων νετρονίων, ονομάζεται “κιλονόβα”. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά βίαιο φαινόμενο, ικανό να διαταράξει...