Θ’αφήσω την πόρτα πίσω μου ανοιχτή. Θα κατέβω στο μοναδικό εστιατόριο της πόλης για να φάω...