Έχω ένα δέντρο
σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Περιχαρακωμένο
από πήλινα δεσμά.
Όσο κι αν το πότισα,
όσο κι αν το φρόντισα
Δεν πήρε ποτέ να ανθοφορεί.
Ξεράθηκε η ρίζα του.
Δύο βλαστάρια μικροσκοπικά,
Ίσως παραφυάδες,
Το εγκατέλειψαν κι αυτά.
Καλά να πάθει, σκέφτηκα,
Ας έμενε στο δάσος.

Παρασκευή Παπία