Σου στέλνω χρόνια τώρα

το ίδιο γράμμα στη γνωστή πάντα διεύθυνση

κλειστό σ’ αμόλυντο φάκελο,

που δεν το ‘γγιξαν τα χέρια του λογοκριτή

δεν το βεβήλωσαν τα μάτια του ανακριτή

και πάντα το λαβαίνω πίσω

στη δική μου διεύθυνση,

σα να ’κλεισαν τις σάκες τους

οι ταχυδρόμοι του κόσμου

και τέλειωσαν τη διανομή.