Ο μαγικός ασκός
Γεμίζει με μια αγκαλιά.
Με ένα βλέμμα.
Με μια λέξη.
Για αλλαγή, αγάπα!
Χωρίς κέρδος
Δίχως μέτρο
Έξω απ’το χρόνο
Με όλο σου το μπόι.
Ο άνθρωπος κρίνεται
Σε αυτά που χάνει.

Παρασκευή Παπία