ΠΡΟΣΟΧΗ στον καυτό ήλιο
Προμηνύει καταιγίδες.
ΠΡΟΣΟΧΗ στα χαμόγελα
Συγκαλύπτουν θλίψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ στα αγγίγματα
Εμπεριέχουν απέχθεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ στη σιωπή
Παράγει κρότο.
ΠΡΟΣΟΧΗ στα χρώματα
Αθροίζουν παρανοϊκό λευκό.
ΠΡΟΣΟΧΗ στους διθυράμβους
Κρύβουν φθόνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ στην αφθονία
Προκαλεί ανέχεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ στο θάνατο.
Γεννά ζωή.

Παρασκευή Παπία