Συμπονώ
Τους γιατρούς που καπνίζουν
Τους δικηγόρους που λένε αλήθεια
Τους ιερείς που αμαρτάνουν
Τους ναυτικούς που ρίξανε άγκυρα
Τους αυτοκινητιστές που δεν οδηγούν
Τους πιλότους που δεν πετούν
Τους εκπαιδευτικούς που δεν διδάσκουν
Τους ρήτορες που σιωπούν
Τους λογικούς που τρελάθηκαν
Τους τρελούς που λογικεύτηκαν
Τους ρεαλιστές που ονειρεύτηκαν
Θρίαμβος της φύσης απέναντι στη θέση.

Παρασκευή Παπία