Πρόκειται για μια έκφραση που χρησιμοποιούμε όλοι μας καθημερινά αγνοώντας ωστόσο την προέλευσή της. Κάποιοι ίσως υποστηρίξουν πως πρόκειται για συντομογραφία του “όλα καλά”, έκφραση που ακουγόταν στις ελληνόφωνες γειτονιές των μεγαλουπόλεων της Αμερικής. Αυτή η θεωρία είναι λανθασμένη.

Το o.k. πρόκειται για συντομογραφία του “oll korrect”, παραλλαγή του all correct που πρωτοεμφανίστηκε στο έντυπο The Boston Morning Post στις 23 Μαρτίου 1839

Η συντομογραφία άρχισε να χρησιμοποιείται και από άλλα έντυπα της εποχής

Ο λόγος για τον οποίον αυτή η συντομογραφία επιβίωσε και διαδόθηκε πέραν του εντύπου τύπου, εντοπίζεται στην ευρεία χρήση τηλεγραφικών μηχανών.

Η ευκολία με την οποία αυτή η έκφραση σχηματίζεται σε κώδικα μορς, την καθιέρωσε ως αναπόσπαστο κομμάτι του ηλεκτρικού τηλέγραφου.

Για την ακρίβεια κανένα μήνυμα δεν ήταν έγκυρο εάν δεν τελείωνε μ’αυτήν την έκφραση.

Τέλος είναι η ακουστική του γράμματος k που συνέβαλε στην προφορική της διάδοση.

Κριστιάν Νίρκα