Φαίνεται ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να γίνεται λίγο ενοχλητικός κατά καιρούς και...