Η αρχή, ένας τυχαίος μάλλον συνδυασμός

λέξεων είναι, που διεγείρει περιέργεια,

φαντασία και αίσθημα. Έπειτα η λογική,

απ’ τις πολλές που συνωστίζονται συνέχειες,

μιάν εκλέγει, αυθαίρετα ίσως, έτσι

το σχήμα διαγράφοντας. Και, μες στα στενά

όρια που μένουν, την εμπειρία και τη δύναμη

του τεχνίτη δείχνει το τέλος.

Χωρίς η χρονική αυτή διαδοχή

Να προδικάζει και τη θέση τους στο ποίημα.

 

 

Πηγή:ποίηση, λογοτεχνία