Κι έπεσε βαριά σαν πέτρα η λέξη Στο στήθος μου, το ακόμα ζωντανό, Δεν πειράζει, τι...