Άργησα!
Να γεννηθώ
Να περπατήσω
Να μιλήσω
Να πάω την πρώτη ώρα σχολείο
Να πάρω πτυχίο
Να πάω στα ραντεβού
Να σε συναντήσω
Να αποφασίσω
Να αποχωρήσω

Όμως
Έκλαψα αμέσως
Τρέχω
Διδάσκω
Ήμουν παρούσα
Αποφοίτησα
Απολογούμαι
Σε συνάντησα
Αποφάσισα
Αποχώρησα.

Το καλό πράγμα, αργεί…

 

 

Παρασκευή Παπία