Όσα άφησε

χωρούσαν στην παλάμη μου ,

θα τα πουλήσω

με δύο νομίσματα

να κλείσω τα μάτια του .

Τα ρούχα που έμειναν

με όσα χρόνια κι αν τα γέμισα

παραμένουν μεγάλα μου

και η μητέρα μου θα είναι πάντα ψηλότερη

και ο πατέρας μου θα είναι πάντα

η γραβάτα του

και τα χέρια μου χρόνια τώρα

σε νεκρική ακαμψία

-ένα χάδι

ένα χτύπημα στο τραπέζι –

υπόκωφα μοιράζονται

τον ίδιο κραδασμό .

 

ΠΗΓΗ :απαρέμφατο