~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Κάποια μέρα έριξα μέσα στον Ωκεανό, (αλλά δεν γνωρίζω κάτω από ποιους ουρανούς) Σαν προσφορά...