Ζητάω να απογειωθώ από τις στάχτες της καιομένης μου ψυχής από τον ζόφο του μυαλού μου...