Ζητάω να απογειωθώ
από τις στάχτες της καιομένης μου ψυχής
από τον ζόφο του μυαλού μου
και να σταθώ πλάι στο φως
σαν ηλιαχτίδα και σαν
σταγόνα της βροχής στην καταιγίδα.

Μου φτάνει μόνο,
να ζήσω θέλω,
με την Ελπίδα.

Φωτεινή Θεοχαρίδη