Οι Rotting Christ είναι ένα ελληνικό συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1988 και θεωρείται από...