Έσβησες την μονοτονία Έτσι οπως σε γνώρισα παράδοξα Και ενώ ήσουν καχύπτος Εγώ ήμουν κουρασμένη από...