Είχαν αρχίσει οι ζέστες – Ιούνιος μήνας – άλλαζες κάθε τόσο θέση στο κρεβάτι ζητώντας το...