Η πρώτη εντύπωση είναι πάντα η σωστή.
Η συνέχεια είναι δικαιολογίες
Που σκαρφίστηκες
Να ντύσεις την ύβρι απέναντι
Στο ένστικτο που ούρλιαζε.
Όταν ξεμείνεις από δαύτες
Η πρώτη εντύπωση θα είναι κι η τελευταία.