Τόσο βαθιά τα μάτια σου πόσκυψα να πιω πάνω Κι είδα τους όλους ήλιους σ’ αυτά...