Άρπαξε δάκρυα
Κλέψε αναστεναγμούς
Δανείσου ελπίδες
Βάλε τα δάχτυλά σου ανάμεσα
Πλέξε αγχόνες γερές
Κρέμασε όνειρα σε μπαλκόνια
Αντικατόπτρισε το φως
Διώξε τις μέρες σαν περιστέρια