… Είχε όλο τον καιρό

− να εισβάλει στις πύλες,

να αλώσει τα τείχη,

να κυριεύσει το έδαφος,

                το αναγκαίο και ικανό −

η πολύτροπος Μήνις.

Υπόδουλη η Μνήμη −

να σκάψει πηγάδι,

να βρει προφητείες,

να τις εκβάλει άδοξες,

όπου δάφνες φυτρώνουν −

Έχει όλο τον καιρό…