Μία πενταετία απουσίας της από τον χώρο του θεάματος και η ανακοίνωση της συμμετοχής της στην...