Τόσο μου ομόρφυνες τη δυστυχία – που ξέρω: Μόνο σε Σένα θα το πω παλιά θαλασσινή...