Ο γλάρος ρώτησε την πέτρα
Γιατί κλαίει
Ανάμεσα στ’ αναφιλητά
Αποκρίθηκε
Άφταστη από το κύμα
Έπρεπε κι αυτή
Τρόπο να βρει να σπάσει.
Άκουσε ο άνθρωπος
Άπλωσε το χέρι του
Και την έριξε στη θάλασσα.