Η μάνα μου ήταν πλύστρα
Άσπριζε λερωμένα όνειρα.
Ο πατέρας μου ήταν βούτυρο
Έλιωνε για να’χω ψωμί.
Θα έπρεπε να με φοβάστε.

Παρασκευή Παπία