Να ακούς μουσική, κάθε μέρα. Όχι πολύ δυνατά όμως επειδή είναι δώρο η ακοή. Να ακούς...