Εξαιτίας των συνθηκών, δεχθήκαμε πολλά αιτήματα να δοθεί παράταση στον διαγωνισμό. Καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής...