Εξάλλου, ποτέ μου δεν κατάλαβα
πώς κάτι τόσο ήσυχο σαν τη σιωπή,

σκορπάει τέτοια καταιγίδα.

Κριστιάν Νίρκα