Σαν σώματα ωραίων νεκρών που δεν εγέρασαν και τα έκλεισαν με δάκρυα, σε μαυσωλείο λαμπρό,
με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια γιασεμιά –
Έτσι οι επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν χωρίς να εκπληρωθούν, χωρίς να αξιωθεί καμία της ηδονής νύχτα ή ένα πρωί της φεγγαρό

Κωνσταντίνος Καβάφης