Ξύλινες, περίτεχνες φιγούρες ντυμένες με μουσική γλυκιά.
Επαναλαμβανόμενα μοτίβα, μνήμες παιδικές και μυρωδια ζάχαρης.
Κανένας δεν αντιλαμβάνεται τον εγκλεισμό;
Την ανάγκη για μια αναπνοή βαθιά έξω από τον κύκλο;
Χορευτικές κινήσεις ξανά και ξανά χωρις προορισμό.
Να ανεμίζουν οι ώρες σε κάθε καλπασμό.
Και μετά η φθορά. Οι νότες χάνουν την αίγλη τους.
Άλογα κουτσα που προσπαθούν να βγουν νικητές σε μια κούρσα καταδικασμένη να μην τελειώσει ποτέ. Πόσος θάνατος για λίγη ρουτίνα;

Alice