Και

Από την δύναμη

της αγκαλιάς της,

Λύγισαν τα δέντρα..