Πέρα από τα σύννεφα των σκέψεων,

έχασα την ταυτότητα μου

Και πλέον, πετώ Ελεύθερος