Το μήνυμα που έλαβα από την Παρασκευή ήταν το εξής: “Είδες το ποίημα που σου έστειλα...