Σε σκέφτομαι και χαμογελώ. Τώρα μιλάμε με “θα”, γιατί αυτό βοηθά. Θα έρθεις, θα με πάρεις...