Κοιτάω μπροστά. Τη φιγούρα μου στον καθρέπτη. Κόβεται στη μέση από μια γραμμή. Ένα γινγκ και...