"Στην Ιταλία είναι δημοφιλής η αποξήρανση κάτω από στρώματα άχυρου ενώ στις κρύες χώρες βρίσκουμε τα...