Πριν με διαβάσεις

δυό λόγια μονάχα να σου πω

 

Ας γνωριστούμε…

 

Είμαι ένα τετράδιο

γεμάτο άνω τελείες,

μια ύπαρξη χαμένη

ανάμεσα σε κόμματα·

λίγες δευτερεύουσες προτάσεις στο χαρτί.

 

Γιατί η ύπαρξή  μου

θορυβείται τις τελεσίδικες αποφάσεις.

Με σβησμένες προτάσεις

πριν και μετά τις τελείες,

παύσεις μικρές και μεγάλες

που οριοθετούν την ύπαρξή μου.

Τελείες με ανεξίτηλο στυλό,

προτάσεις με μολύβι

που με γόμα σβήνονται.

 

Και τώρα που γνωριστήκαμε·

μια-μια τις σελίδες μου

μπορείς να σκίσεις.

 

Εκεί ανάμεσα στις τελείες

θα με βρεις.

Στο μεταίχμιο της αξιοπρέπειας

και του εγωισμού μου.

 

 

Εικόνα “The Thinker”, Hiromu Kira, 1930